A kvarkok és kvaterniók csodálatos világa

A program leírása: 

Az atommagot alkotó nukleonok kvarkokból állnak.
Többféle kvark van, töltésük az elektron töltésének tört része. A kvaterniók a komplex számok kiterjesztése három képzetes tagra. Az előadások ezeket a fizikai és matematikai kérdéseket tárgyalják egymást váltakozva.

A program leírása:

A junior TDK keretében lehetőséget biztosítunk középiskolásoknak, különösen az agrár fókuszú középiskolák tanulóinak, hogy bemutassák a természettudomány bármely területén eddig végzett saját kutatásukat. A programra minden évben az őszi intézményi TDK keretében kerül sor, november második felében az egyetem győri campuszán. A Széchenyi István Egyetem Tehetségtanácsa az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Karral együttműködve szervezi az eseményt, amelyre a felhívások általában szeptember hónapban kerülnek kiküldésre.

A program leírása
A verseny célja a középiskolás diákok jogtudatának erősítése, kreativitásuk fejlesztése és általánosságban az emberi jogok megismertetése. A verseny egyfordulós, de több eseményt foglal magában. A fő kihívás, hogy ismeretterjesztő előadások után a diákok egyénileg vagy csapatmunkában egy, a számukra kisorsolt emberi jogot jelenítsenek meg vizuálisan. Ennek módszere szabadon választható (rajz, akvarell, grafika, fotómontázs, videó stb.). A pályaműveket egy konferencián rövid prezentáció keretében mutatják be a versenyzők, az értékelést pedig szakértő – neves alkotmányjogászokból és képzőművészekből álló – zsűri végzi.

A program leírása

A távközlési ismeretek oktatása

  • Morze tanítás
  • Vizsga illetve verseny felkészítés
  • Rádióamatőr sportvizsga és versenyfelkészítés
  • Heti rendszerességgel Németh Péterrel egyeztetett módon.
VISSZA A NYITÓLAPRA