Kis lépések a kvantummechanika felé

A program leírása

A kvantummechanika felé vezető út bemutatása. A klasszikus fizika főbb
elveinek ismertetése, hogy kidomborodjon miben különbözik a két féle
gondolkodás mód. A kvantum fogalom és a kvantummechanika főbb
tapasztalatainak és kísérleteinek ismertetése.

A program leírása

Levelező tagozatos 1. éves hallgatók Villamosságtan óráira egyéni jelentkezés alapján általános iskolás és középiskolás diákok részt vehetnek. Az elhangzott ismeretanyag jól illeszkedik az általános iskolás és középiskolás Fizika témakörében versenyeken előforduló elektronika témakörű feladatmegoldásokhoz.

 

VISSZA A NYITÓLAPRA